KADRA PEDAGOGICZNA

 


Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 - mgr Hanka Gadzińska

Wicedyrektor ds przedszkola - mgr Danuta Mizeraczyk

mgr Barbara Stachowiak - gr V

mgr Julita Kotecka - gr V

mgr Barbara Madalińska - gr III   

dyrektor mgr Danuta Mizeraczyk - gr I

mgr Agnieszka Kozłowska - gr II

mgr Natalia Cysewska - gr IV

mgr Daria Maciejewska - gr I

mgr Izabela Urban - gr II 

lic. Mateusz Kufel - gr IV oraz gr I

 

NAUCZYCIELE TYMCZASOWO NIEOBECNI

mgr Natalia Tomaszewska 

mgr Magdalena Mędza

 

 

POMOCE NAUCZYCIELI

pani Aneta Bomska - gr I
pani Sylwia Borowska - gr II
pani Beata Skóra - gr III
pani Beata Mańczak - gr IV
pani Elżbieta Szplit - gr V

 
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO – OBSŁUGOWI


pani Bogumiła Ratajczak - starszy intendent
pani Małgorzata Rychlewicz – kucharka

pani Jolanta Kubiak – pomoc kuchenna
pani Joanna Szuba – pomoc kuchenna
pan Filip Mizarewicz - ogrodnik, rzemieślnik
 

 


© copyright bajlandia104.pl 2018