Regulamin Konkursu Recytatorskiego "Mój Ekoświat"

Data ostatniej edycji: 2019-01-24 19:31:07


 

Regulamin konkursu recytatorskiego
„Mój Ekoświat”
 
1. Organizatorem konkursu  jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 – Przedszkole nr 104 
w Poznaniu. Osoby odpowiedzialne to: Natalia Tomaszewska i Magdalena Mędza
(Telefon kontaktowy: 618-32-08-11)
Konkurs będzie miał miał miejsce w Przedszkolu nr 104 
w Poznaniu przy ulicy Jesionowej 14
 dnia 22 kwietnia 2015r. o godz. 10.00.
 
1.1. Cele konkursu:
· propagowanie ekologii wśród dzieci
· rozwijanie zdolności recytatorskich
· zachęcanie do występów na scenie
· wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności
· dostarczanie  doznań estetycznych i emocjonalnych wypływajacych z piękna utworów poetyckich 
 
2. Warunki uczestnictwa:
2.1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci  w wieku 5-6 lat z przedszkoli oraz 
oddziałów przedszkolnych znajdujących się przy szkołach na terenie Poznania.
2.2. Każda placówka może zgłosić tylko trzech uczestników .
2.3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
‒ imię i nazwisko dziecka, wiek
‒ tytuł wiersza, które dziecko będzie recytować
‒ imię i nazwisko opiekuna
‒ nazwę placówki/ oddziału, do którego uczęszcza dziecko
‒ zgodę Rodzica na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych
 do wypełnienia protokołu z konkursu
2.4. Zgłoszenie przez opiekuna dziecka należy dostarczyć
 do Przedszkola nr 104 przy ulicy Jesionowej 14, 
lub wysłać drogą elektroniczną na adres
 (www.p104@poznan.interklasa.pl )najpóźniej do  14.04.2015 r. 
2.5. Każdy z uczestników konkursu przedstawia jeden wiersz 
związany z tematyką ekologiczną lub przyrodniczą.
 
 
3. Komisja konkursowa:
3.1 Komisję konkursową powołuje organizator. W jej skład wchodzą nauczyciele 
wychowania przedszkolnego zatrudnieni w Przedszkolu nr 104 w Poznaniu.
3.2 Komisja konkursowa dokona oceny prezentacji uczestnika konkursu recytatorskiego 
Mój Ekoświat”, biorąc pod uwagę kryteria oceny i wyłoni trzech laureatów konkursu.
 
Kryterium oceny stanowić będzie: 
‒ dobór  tekstu do tematyki konkursu
‒ interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny
‒ intonacja i znajomość wiersza
 
4. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów 
dla wszystkich uczestników nastąpi dnia 22 kwietnia 2015 r. 
w Przedszkolu nr 104 w Poznaniu przy ulicy Jesionowej 14 
po prezentacji wszystkich uczestników konkursu i obradach jury. 
Wyniki konkursu oraz zdjęcia będą umieszczone 
na stronie internetowej naszego Przedszkola www.bajlandia104.pl

 


© copyright bajlandia104.pl 2018