RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:00 – 8:10
Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, praca indywidualna z dziećmi, zabawy i ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe,

8:15 – 9.00
Śniadanie, czynności samoobsługowe 

9:00 – 11:30
Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego, spacery, wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu, niektóre zajęcia dodatkowe, czynności samoobsługowe,

11:30 – 12:00
Obiad: zupa + podwieczorek, czynności samoobsługowe 

12:00 – 13:30
Krasnoludki – leżakowanie,
Smerfy, Pszczółki, Puchatki, Sówki – zajęcia o charakterze relaksacyjnym, dowolne i pod kierunkiem nauczyciela, spacery, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, praca indywidualna, niektóre zajęcia dodatkowe, czynności samoobsługowe,

13:30 – 14:00
Obiad II danie, czynności samoobsługowe

14:00 – 17:30
Rozchodzenie się dzieci do domu, zabawy dowolne i pod kierunkiem nauczyciela, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia indywidualne, czynności porządkowe.
 


© copyright bajlandia104.pl 2018